Skimmelsvamp – en fortsat trussel midt i en Corona epidemi

Vi har stadig stor opmærksomhed på at undgå sygdom i Danmark. Covid19 er opblusset igen i Europa, resten af verden og i Danmark.
Syge mennesker, alt efter alvorlighed, kan igen risikere at blive nedprioriteret pga. Covid-19, både når det gælder lægekontakt, tandlægekontakt, udredning, scanninger og behandlinger i det hele taget.

Det gør det endnu mere påkrævet at vi sikrer os bedst muligt mod infektioner og smitte generelt. De fleste af de der er i risikogruppen har allerede eller vil blive vaccineret mod influenza og evt. også lungekræft.
Dertil holder vi stadig afstand, overholder god håndhygiejne og tilretter os efter de gældende restriktioner.
Men vi bør også sikre os imod de mange skjulte smittefarer der er i vores omgivelser og i første omgang i vores hjem, som også er luftbårne.

Skimmelsvamp kan forveksles med andre sygdomme, bl.a. Corona

Skimmelsvamp er et udbredt problem og symptomerne kan forveksles med andre sygdomme, herunder Corona virussen med symptomer som f.eks.:

  • vedvarende hoste
  • hovedpine
  • åndedrætsbesvær

Skimmelsvamp angreb kan være næsten usynlige

skimmelsvamp er ikke altid synligtVi kender skimmel fra vores fødevarer, der har stået for længe eller været opbevaret forkert.

Så synlig kan vi ikke regne med at skadelig skimmel er, men alligevel giver det os en god idé om hvad angreb af skimmel kan bevirke.

Skimmelsvamp vil for det meste ikke kunne ses og mistanken opstår som regel pga. skimmelsvamp lugt og/eller de symptomer som er karakteristiske for farlig skimmel i vores bolig.

Hvordan opstår Skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er et resultat af fugt, hvilket der kan være mange årsager til. De hyppigste er:

  • mangelfuld ventilation
  • mangelfuld udluftning – dårlig indeklima
  • utætheder i tag eller vægge
  • utætte vandrør

Se endvidere Symptomer på Skimmelsvamp >

  • Er du i tvivl, så få testet for skimmelsvamp angreb
  • En test vil hjælpe med at indkredse evt. problemer.
  • Er testen positiv, så kan problemet heldigvis afhjælpes med en skimmelsvamp sanering.

Du kan læse mere her om, hvad test og evt. sanering af skimmelsvamp indbærer >>

Om Skimmelsvampsanering.dk

Skimmelsvampsanering.dk -et selskab i DST Salg og Anlæg ApS. – udfører professionel sanering af Skimmelsvamp, prøvetagninger såsom MycoMeter tests og Agar aftryksprøver, samt artsbestemmelse af Skimmelsvamp.

Skimmelsvamp forekommer oftest på steder med større temperatur-forskelle som danner fugt. Skimmelsvamp kan ses som plamager på vægge og møbler, men ofte er det skjult bag vægge, paneler, gulv og loft. I de fleste tilfælde, opdages skimmelsvamp på mug lugten.

Fjernelse af Skimmelsvamp er vigtigt for et sundt indeklima og kræver professionel hjælp.