Skimmelsvamp i vores boliger

Skimmelsvamp er en naturlig del af vores dagligdag, men den er uønsket i vores boliger!

Om skimmelsvamp

Hvad er de hyppigste spørgsmål fra boligejere:

 • Hvor meget skimmelsvamp skal det være før det er sundhedsskadeligt ?
 • Mine børn hav været meget syge med forkølelse, og jeg har ofte hovedpine
 • Vi har sorte plamager i bunden af vores vinduer i soveværelset.
 • Hvorfor har vi sorte pletter på bagsiden i vores køkkenskabe.
 • Hvorfor er vores fuger sorte i badeværelset.
 • Hvorfor har vi skimmelsvamp og hvad er grunden.

Hvad er årsag til skimmelsvampen?

 • En af grundene kan være dårligt indeklima på grund af manglende udluftning og varme.
 • For mange personer der bor i boligen, f.eks 8 personer på 60 m2, det er set!
 • For lav temperatur i boligen, der anbefales mellem 21 og 22 grader i alle rum
 • I soveværelset er det ok med slukket varme og åbent vindue om natten
 • Efter brug udluftes hvorved ilten fornyes.
 • Efter udluftning lukkes vindue ogtermostat sættes på 3. Varme er det eneste der eliminerer fugten.
  Hver person afgiver ca 2 L væsker pr nat.
 • I 90% af de danske hjem, er klædeskabe placeret i soveværelset, og tøjet suger fugt. Hvis det er muligt, er et walk-in closet en fantastisk ide.
 • Opstigende grundfugt i boligen, kan skyldes klimaændringer, herunder højere grundvandsstand.
 • Utætte tage, fyldte tagrender, stoppede nedløb og afvandings brønde.
 • I meget af den gamle boligmasse, er der kun et vindue i køkken til udluftning. Her er der stor fordel af et emfang, såfremt der er aftrækskanal i køkkenet.
 • Og så videre!  Der er et utal af grunde til skimmelsvamp i boligen, så er du i tvivl, så brug formularen heunder eller ring til: 4111 1520

Sanering af skimmelsvampen

Når årsagen til skimmelsvampen er konstateret, skal den saneres.

sanering af skimmelsvamp

sanering af skimmelsvamp

Der skal udarbejdes en arbejdsplan. Her kan være tale om oppudsning af vægge, etablering af nedtagne elinstallationer, maling og tapetsering og i køkkener og bad reetablering af vandinstallationer.

Vi har tilknyttet alle nødvendige og relevante håndværkere.

Er du i tvivl om du har skimmelsvamp i din bolig, kan vi hjælpe!

Vi gennemgår din bolig for skimmelsvamp. Tager mycometer test der viser mængden af skimmesporer på cm2 og laver fugtmålinger.

Efter hvert besøg udarbejdes der en rapport over boligens tilstand, grunden
til den eventuelle skimmelsvamp og en saneringplan

Den skriftlige rapport kan bruges som bevismateriale over for bestyrelser i
ejer- og andelsboligforninger, lejeboliger og forsikringsselskaber.

Kontakt os gerne allerede i dag på tlf.: +45 41 11 15 20

_