Skimmeskimmelsvamp i boligenlsvamp i boligen

Skimmelsvamp er en naturlig del af vores dagligdag, men sundhedsskadelig skimmel er uønsket i vores boliger!

Hvad er de mest almindelige spørgsmål omkring skimmelsvamp?

 • Hvornår er skimmelsvamp sundhedsskadeligt ?
 • Mine børn hav været meget syge med forkølelse, og jeg har ofte hovedpine – kan det skyldes skimmelsvamp?
 • Vi har sorte plamager i bunden af vores vinduer i soveværelset
 • Hvorfor har vi sorte pletter på bagsiden i vores køkkenskabe?
 • Hvorfor er vores fuger sorte i badeværelset?
 • Hvorfor har vi skimmelsvamp og hvad er grunden?

Årsager til skimmelsvamp…

 • En af grundene kan være dårligt indeklima på grund af manglende udluftning
 • Der bor for mange personer i en lille bolig. F.eks 8 personer på 60 m2, hvilket forekommer!
 • For lave stuetemperaturer i boligen. Der anbefales mellem 21 og 22 grader i alle rum
 • NB! I soveværelset er det ok med varmen slukket og et åbent vindue om natten!
  Om morgenen udluftes, så der kommer frisk ilt til værelset
 • Efter udluftning lukkes vindue og termostat sættes på 3.
  Varme er det eneste der eliminerer fugten.
 • Opstigende grundfugt i boligen, kan skyldes klimaændringer, herunder
  højere grundvandsstand
 • Utætte tage, fyldte tagrender, stoppede nedløb og afvandings brønde
 • Gamle boliger, hvor der f.eks. kun er et vindue i køkken til
  udluftning. Her er der en stor fordel med en emhætte, hvis der er en aftrækskanal
  og ellers kan en ventilator i vinduet anbefales

Sanering af skimmelsvampen

sanering af skimmelsvamp

Når årsagen til skimmelsvampen er herunder om du/I selv vil stå for evt. efterfølgende renovering.
Her kan være tale om pudsning af vægge, etablering af nedtagne el-installationer, maling og tapetsering og i køkkener og bad f.eks. reetablering af vandinstallationer.

Vi har tilknyttet alle håndværkere og giver gerne tilbud for renovering.

Er du i tvivl om du har skimmelsvamp i din bolig kan vi hjælpe!

Vi gennemgår din bolig for skimmelsvamp. Tager mycometer test der viser mængden af skimmesporer på cm2 og laver fugtmålinger.

Efter besøg udarbejdes der en rapport over boligens tilstand, årsager
til den eventuelle skimmelsvamp og vi laver en saneringsplan.

Den skriftlige rapport kan bruges som bevismateriale over for bestyrelser i
ejer- og andelsboligforeninger, lejeboliger og forsikringsselskaber.

Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os for en gennemgang af din bolig.

Ring: 4111 1520   – eller brug kontaktformularen i højre side.